Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Tup Tup

Zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

Składając zamówienie w sklepie, akceptujesz poniższy regulamin.

 

SPIS TREŚCI

1. Definicje

2. Kontakt ze Sklepem

3. Informacje ogólne

4. Zasady składania Zamówienia

5. Oferowane metody dostawy oraz płatności

6. Realizacja zamówienia

7 Prawo odstąpienia od umowy

8. Skutki odstąpienia od Umowy

9. Reklamacja i gwarancja

10. Dane osobowe w Sklepie internetowym

11. Zastrzeżenia

 

§ Definicje

 1. Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna – Marta Nowicka, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Tup Tup Marta Nowicka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5882374342
 3. Klient – każdy podmiot, który dokonał zakupu za pośrednictwem Sklepu.
 4. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Sklep – sklep internetowy pod adresem https://tuptupgdansk.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zakładające zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Produkt – dostępny w sklepie produkt/usługa będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, gdzie może on dokonać modyfikacji danych Zamówienia
 10. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 2 Kontakt ze Sklepem

 1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Adres Sprzedawcy: ul. Stryjewskiego 20b/2; 80-611 Gdańsk
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: tuptupgdansk@gmail.com
 4. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą: 726715156
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Tup Tup Marta Nowicka 49 1140 2004 0000 3402 7843 3032

 

§ 3 Informacje ogólne

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
 3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 

§ 4 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się/zarejestrować w Sklepie (opcjonalnie)
 2. Wybrać Produkt, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 3. Wypełnienie formularza wysyłkowego, tj. adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki.
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny)
 5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie maksymalnie 3 dni roboczych.
 7. We wszystkich zamówieniach indywidualnych (wyłączając gotowe Produkty z zakładki „Dostępne od ręki”), klient ma prawo dokonać zmian w obrębie kolorystyki produktów jeśli nie wpływają one na cenę produktu a także drobną modyfikację zakupionych produktów, do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedającego. Aby upewnić się że dana modyfikacja jest możliwa prosimy o kontakt przed zakupem.

 

§ 5 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
– Paczkomaty Inpost

– Poczta Polska

– Odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu terminu, adres: ul. Stryjewskiego 20b/2; 80-611 Gdańsk; tel. kontaktowy: 726715156

 

Za złożone zamówienie można zapłacić wyłącznie w formie przedpłaty, w zależności od wyboru Kupującego:

– Przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

– Za pomocą platformy płatniczej PayU

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 6 Realizacja Zamówienia

 1. W przypadku wyboru przez Klienta:
 • płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 • W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami (może wiązać się to z naliczeniem dodatkowej opłaty za wysyłkę) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Aktualny czas realizacji zamówienia widnieje na stronie i może się on zmieniać, lecz zostanie on niezmienny, po zgłoszeniu zamówienia i zawarcia umowy Sprzedaży.

 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny jedynie w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia nie jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

§ 8 Skutki odstąpienia od Umowy

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy koszt zamówienia, wyłączając koszty przesyłki.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 

§ 9 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

 

§ 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 11 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać. Formularz ten należy odesłać wypełniony w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

MARTA NOWICKA

Stryjewskiego 20b/2, 80-611 Gdańsk

adres e-mail: tuptupgdansk@gmail.com

 

Ja ………………………………………………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data odbioru zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Konsumenta:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane do przelewu*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………….

Data i Podpis**

 

* Numer konta bankowego Konsumenta, na które ma zostać wykonany zwrot środków za rzeczy będące przedmiotem odstąpienia od umowy sprzedaży.

**Podpis tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.

Zapisane materiały